BENELUX REGISTRATIE vanaf 545,- / EUROPESE MERKREGISTRATIE vanaf 1275,- (Klik Hier)


HOMEMERKBESCHERMING ALGEMEENMERKBEWAKING

OFFERTE MERKREGISTRATIE  VERNIEUWING MERKREGISTRATIE 
MERKREGISTRATIE BUITENLAND  UPGRADE BENELUX MERKREGISTRATIE 


Een abonnement op merkbewaking is relevant voor het onderhoud van uw merken. Middels merkbewaking wordt u op de hoogte gebracht van later gedeponeerde merken die als overeenstemmend met uw merken kunnen worden beschouwd. Het is van belang mogelijke inbreuk op uw merken zo snel mogelijk op het spoor te komen en zo nodig hiertegen tijdig adequate actie te nemen. Merkbewaking wordt door ons geleverd met vooradvies. U ontvangt de signalering van de aangetroffen merken per gekozen gebied, alsmede een voorstel van mogelijke actie die kan worden genomen. Ook een kanseninschatting is hierbij uiteraard inbegrepen.

Het feit dat een (deels) overeenstemmend merk wordt geconstateerd betekent lang niet altijd dat er meteen sprake is van merkinbreuk, doch voor het behoud van uw merk is het wel van belang te kunnen bepalen wanneer het nemen van actie gewenst is.

Er kan zowel voor de Benelux als voor overige beschikbare gebieden een onderscheid worden gemaakt in 2 soorten merkbewaking:

MERKBEWAKING ZONDER PRE-ADVIES
Alle merkbewaking signaleringen worden zonder inhoudelijke toelichting doorgestuurd naar de merkhouder, die aan de hand daarvan kan bepalen of men actie wenst. Dit kan betekenen dat een merkhouder meerdere keren per week een signalering ontvangt van een al dan niet overeenstemmend merk. Dit type merkbewaking wordt niet aangeboden door JMTC Merkenbureau. Van enige toegevoegde waarde is geen sprake.

MERKBEWAKING MÈT PRE-ADVIES
Alle merkbewaking signaleringen worden beoordeeld door een merkenjurist. Niet relevante signaleringen worden hierbij verwerkt in een database zonder dat de merkhouder hier verder omkijken naar heeft. Signaleringen die door de merkenjurist als wel relevant worden beoordeeld gaan in een rapportage per e-mail direct naar de merkhouder. Deze ontvangt tevens een oppositietermijn waarbinnen eventueel bezwaar kan worden aangetekend tegen de nieuwe merkaanvraag. Overleg is dan mogelijk. De merkhouder blijft hierdoor gevrijwaard van onnodige zorgen en administratieve rompslomp.

Stuurt u ons een verzoek per e-mail indien u een prijsopgave wenst voor merkbewaking met pre-advies.


Merkregistratie BuitenlandMerkbescherming EuropaEuropese Unie MerkregistratieMerkbescherming BeneluxMerkregistratie BeneluxMerkregistratie Verenigde StatenMerkregistratie CanadaMerkregistratie USAMerkbescherming USAMerkregistratie NederlandMerkregistratie BelgieMerkregistratie DuitslandMerkregistratie FrankrijkMerkregistratie EngelandMerkregistratie Europa of BeneluxMerkbeschermingInformatie MerkregistratieMerkregistratie BuitenlandMerkregistratie EuropaMerkregistratie U.S.A. & CanadaMerkregistratie Zuid-AmerikaMerkregistratie Australasia, AfrikaUw Merk Deponeren in EuropaMerk VastleggenMerk RegistrerenMerk BeschermenMerknaam DeponerenMerknaam VastleggenMerknaam RegistrerenMerknaam BeschermenNaam DeponerenNaam VastleggenNaam BeschermenNaam RegistrerenLogo DeponerenLogo VastleggenLogo RegistrerenLogo BeschermenInternationale MerkregistratieVernieuwing MerkregistratieMerkregistratie DuitslandMerkregistratie FrankrijkMerkregistratie SpanjeMerkregistratie ItalieEuropese MerkregistratieMerkregistratie UK / EngelandMerkregistratie NoorwegenMerkregistratie Verenigde StatenMerkregistratie CanadaMerkregistratie USAMerkregistratie Noord AmerikaMerkregistratie AustralieMerkregistratie Nieuw-ZeelandMerkregistratie ChinaMerkregistratie JapanMerkregistratie Nederland