BENELUX MERKREGISTRATIE OF EUROPESE MERKREGISTRATIE AANVRAGEN (Klik Hier)

GRATIS MERKENSCAN, OFFERTE MERKREGISTRATIE OF TELEFONISCH CONSULT (Klik Hier)


HOMEEU MERK & BREXIT

OFFERTE MERKREGISTRATIE  EUROPESE MERKREGISTRATIE 
MERKREGISTRATIE BUITENLAND  UPGRADE BENELUX MERKREGISTRATIE 


EUROPEES MERK & BREXIT: UPDATE 2 JANUARI 2021


Inmiddels is de Brexit een feit en maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Ook de overgangsperiode in 2020/2021 is thans verstreken. Voor Europese Merkregistraties die op 31 december 2020 geregistreerd waren is per 1 Januari 2021 een nieuwe gecloonde UK registratie ontstaan, zodat de betreffende merken nog steeds zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, echter niet meer vallend onder de Europese Merkregistratie.

Houders van eerder geregistreerde Europese Merkregistraties hebben in deze situatie dus nog steeds een geldend merkrecht in het Verenigd Koninkrijk.

Verlengingen van de gecloonde UK registraties staan volledig los van Europese vernieuwingen. Deze dienen apart verlengd te worden.

EUROPEES MERK & BREXIT: UPDATE 1 FEBRUARI 2020


Op 31 Januari 2020 om middernacht is de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk ingegaan.

De status van Europese Merkregistraties en Europese Merkaanvragen is als volgt geregeld:

1.) Tot en met 31 December 2020 verandert er niets. Alle Europese regelgeving (incl. de merkenwetgeving) blijft gewoon van kracht.

2.) Europese Unie Merkregistraties zijn vanaf 1 Januari 2021 niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk gedeelte van de Europese Merkregistratie wordt omgezet. Europese Merkregistraties zijn dan niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk.

3.) Er geldt vanaf 1 Januari 2021 een identiek Verenigd Koninkrijk merkrecht in de plaats van het Europese merk. Merkhouders hoeven hiervoor géén actie te nemen.

4.) Europese merkaanvragen die op 31 December 2020 nog niet zijn geregistreerd worden niet automatisch omgezet naar een nationaal recht in het Verenigd Koninkrijk.

5.) Merkhouders van deze nog niet geregistreerde Europese merkaanvragen kunnen tot en met 30 September 2021 een nationaal merkrecht claimen in het Verenigd Koninkrijk met behoud van de oorspronkelijke aanvraagdatum van de Europese Merkregistratie.

EUROPEES MERK & BREXIT: UPDATE 8 MEI 2019


De Brexit is zoals u weet uitgesteld tot en met 31 oktober 2019. De Britten kunnen eventueel de Europese Unie eerder verlaten, indien het Lagerhuis tot goedkeuring van een Brexit deal komt.

De voorgenomen overgangsregeling voor merkaanvragen en merkregistraties blijft vooralsnog van kracht, echter het exacte tijdschema wordt pas bekend zodra de definitieve Brexit datum een feit is.

EUROPEES MERK & BREXIT: UPDATE 5 APRIL 2018


Tijdens de onderhandelingen over de Brexit hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die ook relevant zijn voor het Europese Unie Merk.

In principe is er een voorlopig voorstel (nog geen definitief akkoord) voor het volgende:

-Er vinden géén wijzigingen plaats vóór 31 december 2020

-Europese Unie merkregistraties zijn vanaf 1 Jan 2021 niet meer geldig in de UK

-Er geldt vanaf die datum voor reeds geregistreerde EU merken als overgang een identiek UK merkrecht in de plaats van het EU merk, zonder benodigde actie van de merkhouders.

-Voor reeds aangevraagde, maar nog niet geregistreerde EU merken, geldt deze overgangsregeling niet. Wel kunnen houders hiervan tot 30 September 2021 een UK merkrecht aanvragen, waarbij men de EU prioriteitsdatum kan claimen.
Lid van de Benelux Vereniging Merken- en Modellenrecht

Lid van de International Trademark Association

Merkregistratie BuitenlandMerkbescherming in EuropaEuropese Unie MerkregistratieMerkbescherming BeneluxMerkregistratie BeneluxMerkregistratie Verenigde StatenMerkregistratie CanadaMerkregistratie USAMerkbescherming USAMerkregistratie NederlandMerkregistratie BelgieMerkregistratie DuitslandMerkregistratie FrankrijkMerkregistratie EngelandMerkregistratie Europa of BeneluxMerkbeschermingInformatie MerkregistratieMerkregistratie BuitenlandMerkregistratie in EuropaMerkregistratie U.S.A. & CanadaMerkregistratie Zuid-AmerikaMerkregistratie Australasia, AfrikaUw Merk Deponeren in EuropaMerk VastleggenMerk RegistrerenMerk BeschermenMerknaam DeponerenMerknaam VastleggenMerknaam RegistrerenMerknaam BeschermenNaam DeponerenNaam VastleggenNaam BeschermenNaam RegistrerenLogo DeponerenLogo VastleggenLogo RegistrerenLogo BeschermenInternationale MerkregistratieVernieuwing MerkregistratieMerkregistratie DuitslandMerkregistratie FrankrijkMerkregistratie SpanjeMerkregistratie ItalieEuropese MerkregistratieMerkregistratie UK / EngelandMerkregistratie NoorwegenMerkregistratie CanadaMerkregistratie Verenigde StatenMerkregistratie USAMerkregistratie Noord AmerikaMerkregistratie AmerikaMerkregistratie AustralieMerkregistratie Nieuw-ZeelandMerkregistratie ChinaMerkregistratie JapanMerkregistratie Nederland