BENELUX MERKREGISTRATIE OF EUROPESE MERKREGISTRATIE AANVRAGEN (Klik Hier)

GRATIS MERKENSCAN, OFFERTE MERKREGISTRATIE OF TELEFONISCH CONSULT (Klik Hier)


HOMEMERKREGISTRATIE PROCEDURE

OFFERTE MERKREGISTRATIE  VERNIEUWING MERKREGISTRATIE 
MERKREGISTRATIE BUITENLAND  UPGRADE BENELUX MERKREGISTRATIE 


DE PROCEDURE VAN MERKREGISTRATIE IN HET KORT

Merkregistratie is een procedure die uit verschillende fases bestaat en elk van deze fases neemt een bepaalde tijd in beslag. De meest gekozen procedures voor merkregistratie betreffen die van een Benelux merkregistratie en een Europese merkregistratie. In principe bevatten beide procedures dezelfde fases.

1. Formaliteitencheck *
2. Goedkeuring Classificatie
3. Beoordeling Merk **
4. Publicatie Merkaanvraag
5. Oppositietermijn **
6. Registratiefase
7. Afgifte Registratiebewijs

* Voorafgaand merkonderzoek naar reeds bestaande oudere merken vormt géén onderdeel van de procedure voor merkregistratie.

** Een weigering van een merk of een oppositie ingesteld door derden betekent dat de merkregistratie procedure langer gaat duren dan de gemiddelde tijd die hiervoor staat.

De duur van deze onderlinge fases verschilt echter nogal en is uiteraard daarnaast ook afhankelijk van de eventuele problemen die men kan tegenkomen. Gesteld kan worden dat de gemiddelde duur van een merkregistratie procedure in de Benelux 3 á 4 maanden is. De gemiddelde duur van een merkregistratie procedure in de Europese Unie is 6 á 8 maanden. In andere landen kan de lengte van de merkregistratie procedure nog verder verschillen. De Benelux is overigens een relatief snelle procedure ten opzichte van de meeste andere landen.

Voor de volledigheid willen wij merkhouders wijzen op het gevaar van spookfacturen die men kan ontvangen. Het betreft facturen van enkele buitenlandse bedrijven die op slinkse wijze gebruik maken van gegevens in de merkenregisters. De aanbiedingen die deze bedrijven doen voor vermelding in bepaalde gidsen hebben geen enkele waarde en wij adviseren hiernooit op in te gaan. Zie spookfacturen voor voorbeelden.

Lid van de Benelux Vereniging Merken- en Modellenrecht

Lid van de International Trademark Association


Merkregistratie BuitenlandMerkbescherming in EuropaEuropese Unie MerkregistratieMerkbescherming BeneluxMerkregistratie BeneluxMerkregistratie Verenigde StatenMerkregistratie CanadaMerkregistratie USAMerkbescherming USAMerkregistratie NederlandMerkregistratie BelgieMerkregistratie DuitslandMerkregistratie FrankrijkMerkregistratie EngelandMerkregistratie Europa of BeneluxMerkbeschermingInformatie MerkregistratieMerkregistratie BuitenlandMerkregistratie in EuropaMerkregistratie U.S.A. & CanadaMerkregistratie Zuid-AmerikaMerkregistratie Australasia, AfrikaUw Merk Deponeren in EuropaMerk VastleggenMerk RegistrerenMerk BeschermenMerknaam DeponerenMerknaam VastleggenMerknaam RegistrerenMerknaam BeschermenNaam DeponerenNaam VastleggenNaam BeschermenNaam RegistrerenLogo DeponerenLogo VastleggenLogo RegistrerenLogo BeschermenInternationale MerkregistratieVernieuwing MerkregistratieMerkregistratie DuitslandMerkregistratie FrankrijkMerkregistratie SpanjeMerkregistratie ItalieEuropese MerkregistratieMerkregistratie UK / EngelandMerkregistratie NoorwegenMerkregistratie CanadaMerkregistratie Verenigde StatenMerkregistratie USAMerkregistratie Noord AmerikaMerkregistratie AmerikaMerkregistratie AustralieMerkregistratie Nieuw-ZeelandMerkregistratie ChinaMerkregistratie JapanMerkregistratie Nederland